Over de NMUV

De NMUV – de Nederlandse Muziek Uitgevers Vereniging – is in 1992 opgericht als de vereniging voor alle uitgevers van hedendaagse muziek in Nederland.  De meeste muziekuitgevers – ook wel music publishers genoemd  – zijn lid van de NMUV. Zowel de onafhankelijke en lokale music publishers als publishers die onderdeel zijn van grote internationale entertainment bedrijven. 

Doelstelling NMUV

De NMUV behartigt de belangen van deze music publishers. Zij geeft haar leden voorlichting en adviseert op juridisch, fiscaal en economisch gebied. De NMUV onderhoudt contacten met Buma Stemra en andere entertainment organisaties, en voert promotie voor een rechtvaardig auteursrecht bij overheid en media. De NMUV heeft een gekozen bestuur van minimaal vijf leden en houdt tenminste eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering

Wat kan de NMUV voor jou
als publisher betekenen?

Bij de NMUV zijn verschillenden soorten publishers aangesloten.
Onder andere specialisten op het gebied van popmuziek, multimedia-muziek en production music, ook wel library music genoemd.

Gebruikmaken van kennis en ervaring
Door die verschillende specialismen binnen de NMUV kunnen de leden zowel tijdens als buiten de ledenvergadering gebruikmaken van de kennis, ervaring en input op het gebied music publishing, een specialistisch vak.

 

Belangenbehartiging op het hoogste niveau

Voor publishers is de relatie met collectieve beheersorganisaties van groot belang. De NMUV is een van de partijen die music publishers aandraagt voor de Raad van Toezicht en de Raad van Rechthebbenden van Buma/Stemra. Hierdoor worden zaken die belangrijk zijn voor de NMUV-leden op het hoogste niveau met Buma/Stemra besproken. 

Regelmatig doen de NMUV-leden binnen de raden voorstellen voor aanpassingen in bijvoorbeeld statuten en reglementen. Informatie over die aanpassingen komt vervolgens vanuit Buma/Stemra snel bij de leden terecht. 

 

Juridische actie
Indien nodig zal de NMUV ook juridisch actie ondernemen als dit het algemeen belang van de NMUV-publishers betreft. Hetzelfde geldt voor politieke en lobby-activiteiten in bijvoorbeeld Den Haag.

Kortom:

  • Via jouw lidmaatschap van de NMUV ben je altijd op de hoogte van essentiële zaken die nodig zijn om een muziekuitgeverij succesvol te runnen
  • Professionele collega’s vertegenwoordigen jouw belang bij onder andere Buma/Stemra
  • Je krijgt als NMUV-lid juridische begeleiding wanneer de leden dit samen wenselijk en noodzakelijk achten.