Veelgestelde vragen

De muziekuitgever heeft een overeenkomst met de MAKERS van een COMPOSITIE (de componist en tekstdichter of de muziekauteurs). Hiermee vertegenwoordigt de muziekuitgever de compositie van de muziekauteurs. Samen met de muziekauteurs heeft de muziekuitgever het auteursrecht op het werk. De muziekuitgever promoot en exploiteert het werk voor de muziekauteurs.

De platenmaatschappij heeft een overeenkomst met UITVOERENDE MUZIEK ARTIESTEN, zoals zangers en bands. De platenmaatschappij produceert de OPNAMEN van deze artiesten en promoot en exploiteert deze opnamen. Bijvoorbeeld op CD of als download.
Voor het gebruik van de auteursrechten van de muziekuitgever en zijn muziekauteurs betaalt de platenmaatschappij een overeengekomen vergoeding.

Auteursrecht staat omschreven in de Auteurswet van 1912 en is voor iedereen die kunst, entertainment of informatie maakt. Als maker van een werk heb je een aantal belangrijke rechten: het recht om het werk openbaar te maken, te verveelvoudigen of te veranderen. Door het auteursrecht is het mogelijk om geld te verdienen met je werk. Je kunt immers voorwaarden stellen aan de manier waarop je werk wordt gebruikt. Je houdt het auteursrecht je hele leven. Pas 70 jaar na je dood vervalt het recht. Dan mag iedereen je werk zonder toestemming gebruiken. In het Engels heet auteursrecht copyright.

Voor een muziekwerk geldt het auteursrecht. Dit auteursrecht is van kracht tot 70 jaar na de dood van de auteur.

Als je een goede song hebt geschreven is de muziekuitgever vaak een goed adres om je muziek bij aan te bieden. Een muziekuitgever is een professional die gewend is om demo’s te beoordelen en de juiste mogelijkheden voor een goed liedje ziet. Onder “leden” vind je de contactgegevens van alle bij NMUV aangesloten uitgevers.

Als je een componist of tekstdichter bent is de muziekuitgever jouw zakelijke belangenbehartiger. De muziekuitgever heeft een groot netwerk in de entertainment industrie. Hij zal zijn contacten gebruiken om je compositie te promoten bij producers, DJ’s, platenmaatschappijen, radio- en TV zenders, reclamebureaus en buitenlandse uitgevers. De muziekuitgever adviseert je bij muziekcontracten. Hij regelt de incasso van auteursrecht royalty’s in het buitenland. In voorkomende gevallen kan een uitgever een voorschot op toekomstige auteursrecht royalty’s betalen. Hij controleert Buma Stemra en hij beschermt je compositie tegen ongeautoriseerd gebruik.

Als maker van een muziekwerk kun je je auteursrecht overdragen aan een muziekuitgever. In vrijwel alle gevallen betreft het een gedeeltelijke overdracht van 1/3. Dit wordt vastgelegd in een auteursrechtoverdracht. Veel uitgavecontracten zijn een auteursrechtoverdracht. Hiermee verkrijgt de muziekuitgever, samen met jou het zeggenschap over het gebruik van je werk. Is er in het uitgavecontract sprake van een licentie in plaats van een auteursrechtoverdracht, dan is het belang en de zeggenschap van de muziekuitgever kleiner. Er kunnen dan bijvoorbeeld beperkingen gelden ten aanzien van de termijn of het gebied waarop het uitgavecontract betrekking heeft. In een uitgavecontract staat de titel van het muziekwerk, de rechten die worden overgedragen of verleend en de afspraken over de exploitatie, vergoeding, gebied en tijdsduur.

Buma Stemra is het Nederlandse auteursrechtenbureau dat de rechten op muziekwerken licenseert. Licenseren betekent in dit geval onder voorwaarden toestemming geven voor het gebruik van muziekwerken. Buma Stemra incasseert vervolgens de vergoedingen en distribueert deze dan aan de muziekauteurs en muziekuitgevers die lid zijn van Buma Stemra. Via haar zusterorganisaties in het buitenland incasseert Buma Stemra de vergoedingen voor haar leden wereldwijd. Een organisatie als Buma Stemra noemt men een CBO (Collectieve Beheers Organisatie) of Copyright Society.

Voor inkomsten die door Buma geïncasseerd zijn is de verdeling 1/3 voor de componist, 1/3 voor de tekstdichter en 1/3 voor de muziekuitgever. Dezelfde verdeling geldt voor de inkomsten van Stemra.

Een en ander indien het een rechtenoverdracht betreft en niet een licentie.

Wanneer een muziekauteur een muziekwerk heeft geschreven is hij samen met zijn muziekuitgever de auteursrechthebbende van dat werk. De auteur en uitgever dienen toestemming te geven voordat iemand anders het werk mag gebruiken. In de meeste gevallen kan Buma Stemra deze toestemming namens de auteur en uitgever verlenen. Voor toestemming wordt een financiële vergoeding bedongen, waarvan de hoogte afhankelijk is van de wijze van het gebruik. Als het sampling of synch gebruik betreft dient men de toestemming bij de muziekuitgever te verkrijgen.

Indien je in een eigen opname een compositie van een ander opneemt zonder toestemming, dan behouden de oorspronkelijke muziekauteurs en muziekuitgever het auteursrecht op de nieuwe versie. Je kunt echter bij de muziekuitgever een contract voor samplegebruik regelen waarin dan ook vergoeding en/of auteursrecht op de nieuwe versie is geregeld.
Indien je gebruik maakt van een bestaande opname die niet van jezelf is, dan heb je vooraf toestemming nodig van de eigenaar van de oorspronkelijke opname (meestal de platenmaatschappij)

Je mag op elk werk een nieuwe tekst schrijven. Om in aanmerking te komen voor een aandeel in de opbrengst van de auteursrechten voor deze nieuwe tekst, heb je toestemming nodig van de muziekuitgever. Deze toestemming wordt een autorisatie genoemd en dient door de uitgever en de nieuwe tekstdichter ondertekend te zijn. Zo’n nieuwe tekstdichter wordt ook wel sub-tekstdichter genoemd.

Op http://www.bumastemra.nl/over-bumastemra/titelcatalogus staan vrijwel alle titels met de juiste muziekauteurs en muziekuitgever vermeld. Onder “leden” vind je de contactgegevens van alle bij NMUV aangesloten uitgevers.

Het tarief dat betaald dient te worden voor het gebruik van muziek hangt van veel punten af. De meeste tarieven worden onderhandeld door Buma Stemra. Op www.bumastemra.nl kom je meer te weten.

Indien je als muziekauteur vermoedt dat er sprake is van illegaal gebruik van je muziek, neem je als eerste contact op met je muziekuitgever. Heb je als muziekuitgever het vermoeden van illegaal gebruik, dan is het raadzaam om als eerste contact met Buma Stemra om na te gaan of er al dan niet een licentie voor dit gebruik is verstrekt.

Vind een goede Nederlandse muziekuitgever. De meeste muziekuitgevers beschikken over een buitenlands netwerk van sub-uitgevers. Deze sub-uitgevers kennen hun lokale markt en hebben de juiste contacten om je muziek daar te promoten.

De sub-uitgever is een uitgever die geen directe overeenkomst heeft met een auteur, maar met een andere muziekuitgever. Die andere muziekuitgever heet dan de originele uitgever. De sub-uitgever vertegenwoordigt de originele uitgever en zijn titels in een bepaald land. In Nederland worden vrijwel alle buitenlandse muziekwerken door Nederlandse sub-uitgevers vertegenwoordigd. Veel Nederlandse muziekwerken worden internationaal door buitenlandse sub-uitgevers vertegenwoordigd

Informeer je goed over de vele facetten van het muziekuitgeversvak. Een goede start is de Cursus Muziekuitgever van de Johann A. Alsbach Stichting. Meer informatie over de cursus. Bedenk een goede naam voor je muziekuitgeverij. Buma Stemra kan je vertellen of deze naam nog niet in gebruik is. Registreer je als muziekuitgever bij de Kamer van Koophandel. Met deze inschrijving kun je je als muziekuitgever bij Buma Stemra aanmelden. Sluit een uitgavecontract met een muziekauteur en registreer de muziekwerken uit dat contract namens je muziekuitgeverij bij Buma Stemra. Wordt lid van de NMUV en krijg voorlichting op juridisch-, fiscaal- en economisch gebied in het muziekvak.

Zonder toestemming bladmuziek van auteursrechtelijk beschermde werken kopiëren mag uitsluitend indien de kopie voor eigen gebruik is en je al een legaal origineel exemplaar in bezit hebt. In alle andere gevallen is het fotokopiëren van auteursrechtelijk beschermde werken zonder toestemming van de rechthebbenden verboden.

Wanneer je bladmuziek wilt drukken of kopiëren van een auteursrechtelijk beschermd werk, dan dien je hiervoor toestemming te vragen aan de muziekuitgever van die titel. Indien toestemming wordt verleend, zal hiervoor meestal een royalty aan de muziekuitgever betaald dienen te worden. De muziekuitgever deelt deze opbrengsten met de muziekauteurs.

Muziek wordt openbaar gemaakt als het wordt uitgezonden, uitgevoerd, afgespeeld, geüpload op internet etc. Jouw muziek mag alleen openbaar worden gemaakt met jouw toestemming. Als je lid van Buma bent, geef je deze organisatie het mandaat om deze toestemming namens jou te verlenen.

Het verveelvoudigen van muziek is de juridische term voor kopiëren. Je verveelvoudigt bijvoorbeeld door muziek in een computer op te slaan, door het maken van CD’s, of door het persen van vinyl. Jouw muziek mag alleen verveelvoudigd worden met jouw toestemming. Deze toestemming kun je zelf verlenen, maar je kan dit ook aan je muziekuitgever overlaten. In Nederland houdt Stemra zich bezig met de licenties-, incasso en distributie van de vergoedingen voor het verveelvoudigen van muziek.

Synchronisatierecht is het recht om muziek samen te voegen met beeld materiaal, zoals films, bedrijfsproducties en TV commercials. Meestal kan Stemra dit recht verlenen. Vaak dienen de muziekauteurs en muziekuitgevers vooraf om toestemming gevraagd te worden. Zij bepalen dan de voorwaarden en de vergoeding voor het gebruik. Stemra of de muziekuitgever stuurt vervolgens een factuur aan de muziekgebruiker voor het gebruik van het synchronisatie recht.

DEEL DEZE PAGINA