Disclaimer

De zorg voor deze website

De Nederlandse Muziek Uitgevers Vereniging (NMUV) besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De NMUV behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. De NMUV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. De NMUV aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

De inhoud van de website

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de NMUV.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot de inhoud van deze website?
Neem contact op of ga naar veelgestelde vragen.