VMN en FEMU

VMN

De VMN is de brancheorganisatie voor (blad)muziekuitgevers en handelaren in Nederland. Zij behartigt de belangen van dezeondernemers en geeft haar leden voorlichting en advies op juridisch-, fiscaalen economisch gebied. De VMN onderhoudtcontacten met Buma Stemra en andere entertainment organisaties en voert promotie voor een rechtvaardig auteursrecht bijoverheid en media.

Bezoek de website van vmn.nl
FEMU

Sinds enkele jaren is er door de NMUV en VMN een aparte collectieve beheersorganisatie opgericht om de openbaarmaking van het gebruik van bladmuziek te controleren, handhaven en voor te incasseren. Dat gebeurde voorheen door Stemra. Femu staat onder controle van het CVTA (College van Toezicht voor Auteurs- en Naburige Rechten).

Bezoek de website van femu.nl