Cursus Muziekuitgever

DE JOHANN A. ALSBACH STICHTING verzorgde de vakopleiding voor muziekuitgever. De stichting is vernoemd naar de bekende Amsterdamse muziekhandelaar en uitgever uit de twintiger jaren van de vorige eeuw.

De cursus voor muziekuitgevers, welke afgeleid is uit deze opleiding, voor  wordt vanaf 2020 door NMUV en  VMN verzorgd.

De docenten zijn Frank Bruens, Guus Bleijerveld en Willem Jan Keizer.

De cursus is onderverdeeld in vijf hoofdstukken:

1. ALGEMEEN:
De structuur van de ondernemersorganisaties en van die organisaties en instellingen, waarmee de muziekuitgever te maken kan hebben. Daarnaast worden de ins en outs van het handelsverkeer behandeld. Geldstromen passeren de revue, inclusief de nodige gedetailleerde calculaties.

2. DE BLADMUZIEKUITGEVER:
Naast algemene muziekgeschiedenis wordt aandacht besteed aan het ontstaan en de inhoud van dit beroep, alsmede de grafische aspecten en gebruikte druktechnieken door de tijd heen.

3. DE UITGEVER VAN POPULAIRE MUZIEK:
In dit hoofdstuk worden de activiteiten en de inhoud van het beroep van uitgever van populaire muziek onder de loep genomen.

4. AUTEURSRECHTEN:
Zonder grondige kennis van dit onderwerp is het beroep van muziekuitgever, of het nu de “éditeur papier” betreft of de populaire muziekuitgever, nauwelijks uit te oefenen.

5. DE PRAKTIJK VAN HET MUZIEKUITGEVEN:
Allerlei onderwerpen uit de praktijk van de `éditeur papier` passeren de revue: van een globale indeling van de muziek, via koren, instrumentarium, tot ontwikkeling van akkoorden en moderne notaties en marketing.
Om de docenten een zo goed mogelijke voorbereiding te kunnen verschaffen is het bij aanvang van de cursus aanbevelingswaardig te vermelden naar welke aspecten van de cursus de grootste interesse uitgaat, alsmede aan te geven in hoeverre eventuele kennis van notenschrift en/of muziekgeschiedenis al dan niet aanwezig is.

De cursus bestaat uit 2 dagen, waarbij inhoudelijke vragen aan de docenten gesteld kunnen worden. Er is ook mogelijkheid om een schriftelijk examen te doen.

Cursus:

De cursus wordt meestal tweemaal per jaar georganiseerd en bestaat uit twee lesdagen – met ongeveer 14 dagen tussen deze lesdagen – eventueel af te sluiten met een examen. Indien u interesse heeft, kunt u een email sturen naar secretariaat@nmuv.nl, onder vermelding van “Opleiding Muziekuitgever”

De kosten voor het volgen van deze cursus en het afleggen van het examen zijn als volgt:

  • Cursusgeld (incl. lesmateriaal en studiedagen): € 500,–
  • Cursus als naslagwerk
    (indien de lessen niet gevolgd worden): € 250,–
  • Examengeld: € 75,–
    Alle prijzen exclusief BTW onder voorbehoud van wijziging.

KvK-nummer: 34226293

Inschrijving voor de cursus doe je via een aanmeldformulier bij het secretariaat:

Natasja Koop

secretariaat@nmuv.nl

DEEL DEZE PAGINA