Gedragscode

Van huis uit hebben we allemaal bepaalde omgangsvormen meegekregen. Regels die nodig zijn om de persoonlijke omgeving leefbaar te maken en te houden. Ook binnen onze muzieksector gelden geschreven en ongeschreven omgangsvormen die bijdragen aan een veilig en inclusief werkklimaat. We hebben de belangrijkste punten op een rij gezet in een gedragscode, bestaande uit zes regels, om zo grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan.

Een veilige muzieksector
maken we samen

Zie de gedragscode als een hulpmiddel dat uitnodigt tot kritische reflectie en een handreiking biedt om samen een toekomstbestendige en veilige sector te maken. De gedragscode is samengesteld door de Taskforce GO! waarvan NMUV ook intiatiefnemer is.

Mores online 

De NMUV ondersteunt Mores.online, het meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de culturele en creatieve sector.

Het meldpunt is geïnitieerd door verschillende organisaties in de culturele en creatieve sector en is voor iedereen die werkzaam is in deze sectoren. Mores en de vertrouwenspersonen van het meldpunt zijn onafhankelijk. De vertrouwenspersonen werken in absolute vertrouwelijkheid en hebben een geheimhoudingsplicht.

Mores hanteert de Regeling Optreden tegen Ongewenste Omgangsvormen. De NMUV gebruikt deze regeling als leidraad en verklaart alle inspanningen die daarbij horen te zullen uitvoeren.

Website: Mores.online