Wil je meer weten over music publishing?

Bekijk de video’s ‘Wat is music publishing?’, ‘Creatives’, ‘Sync’ en ‘Samples’ op het YouTube-kanaal van NMUV.

 

OVER MUZIEK UITGEVEN

Sinds de opkomst van de popmuziek in de 60-er jaren heeft de muziekuitgever zich ontwikkeld van de uitgever van bladmuziek tot de manager van de componist en tekstdichter en de promotor van hun muziek.

De componist en tekstdichters schrijven muziek met tekst. De muziekuitgever exploiteert deze muziek en administreert de rechten. De Engelse term voor dit vak is music publishing.

HET UITGAVECONTRACT

De muziekuitgever, componist en tekstdichter sluiten een uitgavecontract. Met dit uitgavecontract hebben zij gezamenlijk het auteursrecht op de composities.

In een uitgavecontract staat onder andere:

RECHTEN

De muziekuitgever kan de rechten van de muziek van hem en zijn componisten op verschillende manieren promoten en exploiteren.

Er zijn veel gebruikers van muziekrechten, zoals:

BUMA STEMRA

Om elke gebruiker de rechten die hij nodig heeft te kunnen licenseren hebben de componisten, tekstdichters en muziekuitgevers in 1913 gezamenlijk Buma opgericht, in 1936 gevolgd door Stemra.

Buma Stemra licenseert de rechten, incasseert de vergoedingen en distribueert deze aan de componisten, tekstdichters en muziekuitgevers. Een organisatie als Buma Stemra noemt men een auteursrechtenbureau of copyright society.

Voorbeelden van muziekrechten:

Als manager van de componist en tekstdichter is de muziekuitgever actief voor hen als:

Terug naar boven