Doelstelling NMUV

De  Nederlandse Muziek Uitgevers Vereniging (NMUV) vertegenwoordigt muziekuitgevers als leden met alle specialismen op het gebied van de populaire muziek: popmuziek, multimedia-muziek en production/library-muziek.

De NMUV is opgericht in 1992 als tegenhanger van de Vereniging van Muziekhandelaren en -uitgevers in Nederland (VMN,) die als vereniging met name bladmuziekuitgevers vertegenwoordigt, is de NMUV dé plaats voor alle uitgevers van hedendaagse muziek.

Door de verschillende specialismen kunnen de leden zowel tijdens de ledenvergadering als ook middels de bestuursleden rekenen op input, kennis en ervaring op het specifieke vakgebied van muziekuitgevers. Ook de relatie met collectieve beheersorganisaties, uiteraard met name Buma/Stemra, is van cruciaal belang. De muziekuitgevers die vertegenwoordigd zijn in het bestuur van Buma/Stemra, als ook de muziekuitgevers die vertegenwoordigd zijn in de ledenraad van Buma/Stemra, worden voor 3/4 door de NMUV geleverd. (De andere 1/4 door de VMN). Hierdoor worden belangrijke zaken voor de NMUV leden op het hoogste nivo met Buma /Stemra besproken en zo nodig voorgesteld om aan te passen. Hierdoor komt informatie over aanpassingen vanuit Buma/Stemra zaken (statuten, reglementen etc.) snel terecht bij de leden. Indien nodig zal de NMUV ook juridisch actie ondernemen als dit het algemeen belang van de NMUV uitgevers betreft. Hetzelfde geldt voor politieke/lobby activiteiten.

Al met al is het een must voor een muziekuitgever om zich aan te sluiten bij de NMUV om op de hoogte te zijn en te blijven van essentiële zaken die nodig zijn om een muziekuitgeverij succesvol te runnen. Zij zijn dan vertegenwoordigd bij met name Buma/Stemra door professionele collega’s, die voor het algemene uitgeversbelang opkomen.  Bovendien hebben zij het grote voordeel van juridische begeleiding en vertegenwoordiging in die situaties, waarin de NMUV dit wenselijk, c.q. noodzakelijk acht.

Terug naar boven