NMUV leden gekozen op jaarvergadering Buma/Stemra

Fred Buhrs op 22 jun 2017 in NMUV

Tijdens de Buma/Stemra jaarvergadering van 21 juni 2017 zijn NMUV bestuurders Niels Walboomers (Sony/ATV)  en Raymond van Vliet (Cloud 9 Music) herkozen als Buma/Stemra bestuursleden voor een nieuwe periode van 4 jaar.

Brian Dessaur (BMG Talpa) werd herkozen voor de Ledenraad van Buma/Stemra.

Lucas van Slegtenhorst (Downtown Music Benelux) werd gekozen als bestuurslid van Buma Cultuur.

Tenslotte werden Arno van Berkel (Warner/Chappell) en Mark Wijnstekers (Collect Music Publishers) herkozen als lid van de Geschillencommissie Buma/Stemra.

Met deze benoeming blijft de NMUV goed vertegenwoordigd binnen de Buma/Stemra organisatie.

Wij wensen Niels, Raymond, Brian, Lucas, Arno en Mark veel succes.

Terug naar boven