NMUV KIEST NIEUWE VOORZITTER EN VICE-VOORZITTER

Ad Heskes op 26 apr 2018 in NMUV

Op 24 april jl. zijn op de Algemene Leden Vergadering van de NMUV Mark Bremer van Universal Music Publishing en Edith Severs van Copyright Power International gekozen tot voorzitter resp. vice-voorzitter.

Mark Bremer volgt daarmee Niels Walboomers (Sony/ATV) op en Edith Severs volgt Raymond van Vliet (Cloud 9) op.

Vertrekkend voorzitter Niels Walboomers zegt over zijn voorzitters periode “Na 4 jaar voorzitterschap heb ik besloten het stokje over te dragen. Bij mijn aantreden had ik mij voorgenomen de NMUV verder te professionaliseren, meer aandacht te geven aan pers en communicatie en een nauwere samenwerking met de VMN te bewerkstelligen. Met de aanname van directeur Ad Heskes, de oprichting van de pr commissie, het nieuwe convenant met de VMN en daarbij komend de succesvolle oprichting van FEMU acht ik mijn taak als volbracht. Ik dank alle NMUV en VMN leden voor hun vertrouwen en ben er van overtuigd dat Mark Bremer het uitgezette pad verder zal plaveien.”

Komend voorzitter Mark Bremer zegt “De NMUV en het bestuur zijn onder voorzitterschap van Niels een weg ingeslagen waaraan ik komende tijd graag een bijdrage wil leveren. Ik ben daarom vereerd de taak als voorzitter op mij te nemen met Edith Severs als vice voorzitter en dank mede namens haar de NMUV en VMN leden voor het vertrouwen. De NMUV behartigt de gezamelijke belangen van de muziekuitgevers in Nederland en dat is onverminderd een belangrijke taak, mede gezien de dynamische ontwikkelingen in de Muziekmarkt en op het gebied van het Auteursrecht.”

Niels Walboomers en Raymond van Vliet blijven wel aan als gewoon bestuurslid. Tevens gaan zij zitting nemen in de Raad van Toezicht van
Buma/Stemra als gevolg van de komende wijziging dit jaar van het bestuursmodel bij Buma/Stemra.

Van de resterende vier bestuursleden zijn er drie herkozen nl. Wim Kwakman (Pennies from Heaven), Arno van Berkel (Warner Chappell) en Dennis Bosheck (Dennis Music). Brian Dessaur vertrekt als bestuurder en zijn plaats is ingenomen door Albert Slendebroek (BMG/Talpa).

Terug naar boven