NMUV bijdrage aan Consultatie Auteursrechtrichtlijn

Fred Buhrs op 8 feb 2017 in NMUV

De NMUV verwelkomt de plannen van de Europese Commissie voor een modernisering van het auteursrecht. Het verschil tussen de economische waarde van muziek en de revenuen daarvan voor componisten, artiesten en muziekbedrijven (de ‘value gap’) dient verkleint te worden.

De Europese Commissie hecht in haar visie belang aan de economische- en culturele rol van de muziekuitgevers en erkent dat hun investeringen en inspanningen een aandeel in de opbrengsten van muziek rechtvaardigen.

De NMUV is ook positief over de initiatieven in Europese landen om de positie van de muziekuitgever in de huidige wetgeving verder te versterken en pleit voor eenzelfde maatregel in Nederland.

Samen met de VMN heeft de NMUV de regering haar visie op de plannen van de Europese Commissie geschetst. Lees deze door hier te klikken.

 

 

Terug naar boven