ICMP bericht over voortgang inzake EU Copyright Proposal

Ad Heskes op 27 jul 2017 in NMUV

In februari 2017 publiceerde de NMUV en de VMN al een position paper van beide organisaties inzake een aantal onderwerpen. ICMP’s Director General Coco Carmona berichtte onlangs over voortgang inzake de onderwerpen Value Gap, onderwijs exceptie voor gebruik bladmuziek en gewenste verankering van het recht voor muziekuitgevers op vergoeding volgend uit het Reprobel arrest. De subcommissie CULT (Culture and Education Committee) en ITRE (EP Industry and Research Committee) hebben voor muziekuitgevers overwegend betere amendments aangenomen. Hun opinierapporten zullen weer binnen de Legal Affairs Committee gebruikt worden om tegenwicht te bieden aan een eerder minder positief rapport van IMCO (International Market Committee). ICMP lobbied onverminderd hard door om muziekuitgevers te bezorgen waar ze recht op hebben.

 

Terug naar boven