Hoge Raad erkent belang investering muziekuitgever

Fred Buhrs op 8 jul 2017 in NMUV

Belangrijk bericht voor de NMUV leden:

De Hoge Raad heeft op 7 juli 2017 besloten dat muziekuitgave overeenkomsten niet zo maar kunnen worden opgezegd. ECLI:NL:HR:2017:1270. Dit gebeurde in de zaak van de Golden Earring tegen Nanada.

De Hoge Raad is van oordeel dat “het niet wenselijk wordt geacht dat exploitatiecontracten als de onderhavige zonder meer opzegbaar zijn, omdat dit, met het oog op de investeringen waartoe een exploitant zich ten behoeve van een werk verbindt, voor deze te veel rechtsonzekerheid zou meebrengen, hetgeen de bereidheid tot investeren en daarmee uiteindelijk ook de makers niet ten goede zou komen”.

De Nederlandse wetgever heeft in 2015 volgens de Hoge Raad “gekozen voor een systeem waarbij de mogelijkheid tot ontbinding van een overeenkomst bij onvoldoende exploitatie (non usus) nader is uitgewerkt (o.a. door te bepalen dat de exploitant een redelijke termijn moet worden gegund om alsnog te presteren en door voorzieningen te treffen voor het geval de exploitant niet bereid of in staat is het auteursrecht weer over te dragen aan de maker)”.

“In het licht van de uit de totstandkomingsgeschiedenis blijkende maatschappelijke opvattingen [moet] worden aanvaard dat, gelet op de aard en strekking van een exploitatieovereenkomst als de onderhavige, voor opzegging daarvan in beginsel een voldoende zwaarwegende grond nodig is”, aldus de Hoge Raad. De Hoge Raad bevestigt ook dat muziekauteurs tijdig moeten klagen.

Een ander Gerechtshof moet nu opnieuw bekijken of de Golden Earring de overeenkomsten konden ontbinden wegens onvoldoende exploitatie, dan wel een gegronde reden hadden de overeenkomsten op te zeggen.

Persbericht Hoge Raad:  https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Nieuws/Paginas/Zaak-over-muziekuitgave-contracten-Golden-Earring-moet-over.aspx

Terug naar boven