Edith Severs gekozen in NMUV bestuur

16 mei 2017 in NMUV

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NMUV is het voltallige bestuur herkozen en is Edith Severs als 8ste lid aan het bestuur toegevoegd. Het bestuur ziet er als volgt uit:

Niels Walboomers (Voorzitter), Raymond van Vliet (Vice-Voorzitter), Mark Bremer, Arno van Berkel, Brian Dessaur, Wim Kwakman, Dennis Bosheck en Edith Severs.

Terug naar boven