Het Buma/Stemra bestuur; verleden, heden en toekomst

Ad Heskes op 9 jan 2018 in NMUV

Buma/Stemra, een historie.

Onlangs heeft de NMUV bestuursvoorzitter Niels Walboomers wat research gedaan naar de ontstaansgeschiedenis van Buma/Stemra en het verloop van de samenwerking tussen auteurs en uitgevers in ruim honderd jaar. Daar komen verrassende resultaten uit.
Zo is de bestuursstructuur van Buma/Stemra door de jaren heen al een keer of vijf aangepast om recht te doen aan gewijzigde omstandigheden. En de cijfers van vandaag geven ook een ander beeld dan menigeen denkt. Kortom verplichte kost voor alle mensen en organisaties die een belang hebben in of te maken hebben met Buma/Stemra.
Klik hier voor het volledige stuk in PDF formaat.

 

Terug naar boven