Buma/Stemra neemt aanbevelingen Onderzoeksrapport College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) over

18 sep 2018 in NMUV

Vanochtend is het rapport van het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) gepubliceerd met betrekking tot Buma/Stemra.
Naar aanleiding van dit rapport heeft bestuurder Wim van Limpt aangekondigd op te stappen.

Een andere belangrijke aanbeveling is de uitbreiding van de Raad van Toezicht met een derde, onafhankelijk lid.

Voor het overige wordt verwezen naar de inhoud van het rapport en het interne bericht, te raadplegen via

https://www.bumastemra.nl/wp-content/uploads/2018/09/Rapport-1.pdf

https://www.cvta.nl/site/wp-content/uploads/2018/09/170918-Persbericht-CvTA-Instemming-met-verbeterplan-Buma-Stemra-versie-17-09-2018-AG.pdf

Terug naar boven