Uitspraak kort geding Melchior vs STEMRA

Frans de Wit op 17 jul 2012 in Juridisch

Bij vonnis van 12 juli 2012 heeft de voorzieningenrechter Stemra veroordeeld maatregelen te (blijven) nemen in verband met het gebruik van de antipiraterij- spot van eiser op DVD’s, met dien verstande dat Stemra zich in redelijkheid dient te blijven inspannen voor eiser en dat Stemra als zij meent dat de grenzen van haar verplichtingen zijn bereikt daar schriftelijk verantwoording voor dient af te leggen

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BX1567&amp

Terug naar boven