Platform Makers vs NPO e.a. niet in het gelijk gesteld

Nederlandse Muziek Uitgevers Vereniging op 31 mei 2012 in Juridisch

KERN VAN DE ZAAK

Stichting Platform Makers is van mening dat de NPO en de publieke omroepen misbruiken van hun economische machtspositie en/of in strijd handelen met artikel 6 Mededingingswet, door muziekauteurs te verplichten hun werk onder te brengen bij muziekuitgeverij Crossmex B.V. onder onbillijke voorwaarden. Stichting Platform Makers heeft een besluitaanvraag ingediend ter handhaving van de Mededingingswet.

De NMa wijst de besluitaanvraag af op basis van prioriteit.

Terug naar boven