Auteursrecht in Brussel

Nederlandse Muziek Uitgevers Vereniging op 22 apr 2012 in Juridisch

Niet alleen in Nederland, doch ook op Europees niveau wordt gesproken over de toekomst van het auteursrecht, de rol van de CBO’s en het functioneren daarvan. Met een richtlijn wil Brussel governance, transparantie en toezicht goed organiseren en dit bij alle vormen van collectief beheer. De Europese Commissie komt naar verwachting in de loop van 2012 met concrete voorstellen. Belangrijk onderdeel van deze richtlijn zal bestaan uit het muziekauteursrecht op het internet. Overigens is reeds in 2011 het Groenboek, met een inventarisatie en analyse over audiovisuele werken gepubliceerd, die zeker een impact zal hebben op de te verwachten richtlijn.

VERWEESDE WERKEN

De EC heeft een wet voorgesteld, die het mogelijk moet maken om boeken, artikelen, films en audio, waarvan onbekend is bij wie het auteursrecht ligt, te digitaliseren. Instanties die deze zogenaamde “verweesde” werken willen digitaliseren mogen dat doen, wanneer na gedegen onderzoek blijkt dat de rechtmatige eigenaar niet achterhaald kan worden. Deze wet wordt in 2012 behandeld in het Europese Parlement.

THUISKOPIEHEFFING

Na een lange discussie over de thuiskopieheffing, heeft de EC in mei 2011 een mediator aangesteld, die nu probeert met de fabrikanten van dragers en de CBO’s tot een gezamenlijk gedragen akkoord te komen.

CREATIVE EUROPE

In 2011 maakte de EC bekend dat zij een Europees fonds voor de creatieve industrie wil instellen, welke de naam “Creative Europe” zal gaan dragen. Creative Europe is onderdeel van een voorstel in de meerjarenbegroting voor 2014-2020. Het brengt de huidige cultuur, media en MEDIA Mundus-programma’s samen en ondersteunt daarvandaan de culturele en creatieve sectoren met een budget van € 1,8 miljard, voorwaar een stijging van 37%.

Terug naar boven