Wetsvoorstel auteurscontractenrecht ingediend.

Nederlandse Muziek Uitgevers Vereniging op 29 jun 2012 in NMUV

Het mag als algemeen bekend worden verondersteld, dat de NMUV in samenwerking met de VMN zich enige tijd geleden scherp heeft opgesteld tegen het toenmalige Voorontwerp Auteurscontractenrecht en onze commentaren…

lees meer

Platform Makers vs NPO e.a. niet in het gelijk gesteld

Nederlandse Muziek Uitgevers Vereniging op 31 mei 2012 in Juridisch

KERN VAN DE ZAAK Stichting Platform Makers is van mening dat de NPO en de publieke omroepen misbruiken van hun economische machtspositie en/of in strijd handelen met artikel 6 Mededingingswet,…

lees meer

BUMA/STEMRA leden stemmen voor nieuwe statuten, maar nog niet voor nieuwe bestuursleden

Nederlandse Muziek Uitgevers Vereniging op 31 mei 2012 in NMUV

De Algemene Ledenvergadering van Buma/Stemra heeft het voorstel voor nieuwe statuten aangenomen. Tevens heeft zij te kennen gegeven verkiezingen te willen om leden van het nieuwe bestuur en de voorgestelde…

lees meer

BMG Rights Management sluit PAN Europese licentiedeal met GEMA

Nederlandse Muziek Uitgevers Vereniging op 31 mei 2012 in NMUV

Nadat de majors hun online rechten gecentreerd hadden bij één Europese auteursrechten organisatie  heeft nu ook BMG Rights Management dit voorbeeld gevolgd en zal GEMA per 1 juli 2012 verantwoordelijk…

lees meer

Zowel GEMA als YouTube gaan in hoger beroep

Nederlandse Muziek Uitgevers Vereniging op 31 mei 2012 in NMUV

GEMA heeft bevestigd in beroep te gaan tegen een recente uitspraak over de status en verplichtingen van YouTube. Wat GEMA hierin motiveert is te pogen om een grotere mate van…

lees meer

Auteursrecht in Brussel

Nederlandse Muziek Uitgevers Vereniging op 22 apr 2012 in Juridisch

Niet alleen in Nederland, doch ook op Europees niveau wordt gesproken over de toekomst van het auteursrecht, de rol van de CBO’s en het functioneren daarvan. Met een richtlijn wil…

lees meer