Auteurscontractenrecht: niet alles over één kam!

Platform Creative Media Industrie op 10 sep 2012 in NMUV

Ten behoeve van de behandeling in de Tweede Kamer heeft NVPI samen met haar partners in het Platform Creatieve Media Industrie (Nederlands Uitgeversverbond NUV, de verenigingen voor muziekuitgevers NMUV en VMN,…

lees meer

Buma/Stemra blij met aandacht voor auteursrecht tijdens verkiezingscampagne

Buma Stemra op 29 aug 2012 in NMUV

Buma/Stemra is blij dat er tijdens de verkiezingscampagne door de SP aandacht wordt besteed aan de positie van de componisten, tekstschrijvers en uitgevers van muziek. SP Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen…

lees meer

Pilot Buma/Stemra en Creative Commons Nederland verlengd

Buma Stemra op 25 aug 2012 in NMUV

Buma/Stemra en Creative Commons hebben afgesproken hun gezamenlijke pilot opnieuw te verlengen. Door de pilot is het voor leden van Buma/Stemra mogelijk om naast commerciële exploitatie via Buma/Stemra, voor promotionele…

lees meer

Behandeling auteurscontractenrecht en collectief rechtenbeheer

Voi(c)e op 24 aug 2012 in NMUV

De Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer heeft de datum voor inbreng voor schriftelijk overleg over wetsvoorstel auteurscontractenrecht verzet naar donderdag 27 september, zodat nieuwe Kamerleden voor…

lees meer

Auteursrecht in verkiezingsprogramma’s

Voi(c)e op 20 aug 2012 in NMUV

De verkiezingcampagnes zijn op gang gekomen en het auteursrecht is inmiddels een onderwerp geworden dat in alle verkiezingsprogramma’s en in kieswijzers opduikt, maar dan wel met de focus op privacybescherming…

lees meer

Legaal aanbod komt op orde maar voert ongelijke strijd met illegaal aanbod

Voi(c)e op 10 aug 2012 in NMUV

CentERdata voerde in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek en IViR (Instituut voor Informatierecht) een onderzoek uit naar de digitale markt voor muziek, films, boeken en games in opdracht van het…

lees meer